Büyükkumla köyü 1687, 1678. 1679, 1680 parseller ve Küçükkumla 50 parsellerde Büyükşehir Belediye Meclisince P1.1623001 Değişiklik no:172 18/04/2013 tarih ve 455 sayılı karar ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı Belediyemizin İmar İşleri ve Şehircilik Müdürlüğü Panosunda 10.05.2013 tarihinde 1 ay askıya çıkmıştır.