KİRALAMA

Tarih/Saat : 14.12.2011 ? 09:45

Muhammen Bedeli : 400,00 TL+KDV(aylık)

Teminat Tutarı : 144,00 TL


YAPILACAK OLAN İHALE


İHALENİN KONUSU : Demirsubaşı Mah. Ahmet Dural Meydanı Cius Alış Veriş Merkezi(AVM),zemin katında bulunan 12 No’lu dükkanın kiraya verilmesi işi ihalesi
KİRA SÜRESİ : 12 Ay 
MUHAMMEN BEDEL : 400,00 TL+KDV(Aylık)
İHALE USULÜ : Pazarlık usulü 51/g  
GEÇİCİ TEMİNAT : 144,00 TL
ŞARTNAME BEDELİ : Ücretsiz 
İHALENİN YERİ : Belediyemiz Encümen Toplantı Odasında
İHALE GÜNÜ- SAATİ : 14.12.2011 Çarşamba günü saat 09:45
    

 İLGİLİLERE İLAN OLUNUR

İHALEYE KATILACAKLARDAN

İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir.
a- İkametgah ve Nüfus sureti.
b- Tebligat adresi göstermeleri.
c- Şirketlerden temsile yetkili olduklarını gösterir tasdikli vekaletname ve imza sirküleri.
d- SGK’dan ve bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden ilişkisiz ve borcu yoktur belgeleri.
e- İhale bedeli üzerinden %3 Geçici teminat alınır. Kazanandan %6 olarak Kati teminat alınır.
f- Geçici teminatın yatırıldığında dair makbuz
g- Belediyemize borcu olmadığına dair Belediyemizden alınmış borcu yoktur belgesi.

 İhaleye müracaat edenlerin 13.12.2011 Salı günü saat 16:00’a kadar Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evrakların Belediyemiz Satın Alma Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir. Bu saatten sonraki müracaatlar Kabul edilmeyecektir.
 İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Satın Alma Müdürlüğü’nde görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartnameyi ücretsiz olarak alabileceklerdir.Av.Refik YILMAZ
Belediye Başkan V.