Gemlik 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Umurbey 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Küçükkumla 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği, Kurşunlu 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı Notu Değişikliği, Kumsaz Mevkii Gemlik 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı Notu Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 06.04.2015 tarih ve 87 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.05.2015 tarih ve 979 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 01.07.2015 Çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.