Gemlik Belediye Meclisi' nin 09.10.2013 tarih 370 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi' nin 19.12.2013 tarih 1351 sayılı kararına tabi Cumhuriyet Mahallesi ve Yeni Mahalle Kuzeyi 1. Etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı, Gemlik Belediye Meclisi' nin 07.09.2015 tarih 2015/223 sayılı kararına istinaden 09.10.2015 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyayı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız