Gemlik (Bursa), Balıkpazarı ve Kayhan Mahallesi 876 Ada 89 Parsel, 284 Ada 1 Parsel, 290 Ada 3-18-19-29 parseller 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 14.02.2018 tarih ve 44 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.03.2018 tarih 579 sayılı kararı ile onaylanmış, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 28.06.2018 tarih 7966 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 12.07.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız