Gemlik (Bursa), Engürücük Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarih ve 161 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.06.2018 tarih 1630 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 12.07.2018 gününden itibaren Belediyemizde 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Planı indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız

Raporu indirmek ve ayrıntılı görmek için tıklayınız