Gemlik (BURSA) H22-A-09-A-1-C/D, H22-A-09-A-4-A/D paftalar muhtelif parsellerde yol genişletmesi amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Medisi'nin 13.01.2015 tarih ve 12 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Medisi'nin 19.03.2015 tarih ve 542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.04.2015 çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.