Gemlik (BURSA) Küçükkumla Mahallesi H22-A-03-D-1-A pafta 177 ada 1 parsel kueyi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2015 tarih ve 8 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.03.2015 tarih ve 542 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 22.04.2015 çarşamba gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.