Gemlik (Bursa) Orhaniye Mahallesi H22-A-08-B-2-C pafta 356 ada 99 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.03.2015 tarih ve 63 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 16.04.2015 tarih ve 742 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 02.06.2015 salı gününden itibaren Belediyemizde 30 (otuz) gün süre ile askıya çıkartılmıştır.