Gemlik Çevreyolu Doğusu 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına Plan Notu İlavesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.12.2014 tarih ve 2014/463 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.01.2015 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2015 Çarşamba günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.