Gemlik İlçe ve mücavir alan sınırları içerisinde çevresel olumsuz etkisi bulunan maddelerin depolanması ile ilgili 1/1000 ölçekli İlave Plan Notu Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.07.2012 tarih ve 2012/ M- 249 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-09-2012 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.10.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemiz İnternet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.