Gemlik İlçesi, 1/1000 ölçekli Gemlik Revizyon ve İlave Uygulama İmar Plan notunun "Bitişik ve Blok Nizama tabi konut veya ticaret alanlarında otopark ihtiyacı kendi parseli içinde veya bedeli ödenmek kaydı ile çevrede veya kapalı genel otopark alanlarında sağlanacaktır." şeklinde Plan notu değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 08.05.2013 tarih ve 2013 / 216 sayılı kararı ile 3194 sayılı kanunun 8 / b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.06.2013 tarih ve 803 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 02.08.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkarılmıştır.