Gemlik ilçesi, 1/1000 olgekli Gemlik Dogusu Revizyon Uygulama imar Plani' nda ayrılan Depolama Alanlarının çekme mesafeleri ile ilgili 1/1000 olçekli imar Plani Ilave Plani Notu Tadilati Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.04.2013 tarih ve 2013/ M-162 sayili karan ile 3194 sayili Kanunun 8/ b maddesine gore uygun gorulmus, Buyuksehir Belediye Meclisi'nin 23-05-2013 tarih ve 574 sayili kararı ile onaylanmistir. 1/1000 olçekli imar Plani Tadilati 20.06.2013 Persembe gunünden itibaren Belediyemizde 1 ay sure ile askiya çikartilmistir.