Gemlik İlçesi, Balıkpazarı Mahallesi H22A09A4A pafta 296 ada 4, 9 nolu parseller ile 307 ada 2,3,4 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediyesi'nin 09.04.2014 tarih ve 2014/164 sayılı kararı ile 3194 sayılı kanununun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 434 sayılı kararı ile onaylanmış olup Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 04.09.2014 tarih ve 3580 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 10.10.2014 Cuma Günü Saat 08:00'den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır