Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü H22A09B4B pafta 28, 822, 1539 parseller ve tescil harici alan ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 15.11.2011 tarih ve 2011/M-371 sayılı karar ile kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2011 tarih ve 1011 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 23.01.2012 Çarşamba gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.