Gemlik İlçesi, Cihatlı Köyü, H22A10A4A ve H22A10A4D pafta, 1534, 1537, 1544, 1545, 1546, 1547, 1550 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.09.2012 tarih ve 2012/ M- 298 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18- 10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.