Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08A1B pafta, 653 ada, 30, 31, 172, 173, 174, 75, 188 parseller ve 692 ada 1, 3, 4, 5, 28, 74, 86 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.09.2012 tarih ve 2012/ M- 296 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.