Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B1B pafta, 653 ada 31- 32- 172- 173- 174- 188 parseller, 847 ada 1- 2 parseller, 692 ada 1- 3- 4- 5 parseller ve tadilat onama sınırı içerisinde kalan alanda ile ilgili İ/IOOO ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.02.2013 tarih ve 2013/ M- 71 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-03-2013 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.04.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.