Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2A, H22A08B2C pafta, 833 ada 1 parsel, 653 ada 17, 127 parseller, 358 ada 8 parsel ve 653 ada 13 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 07.03.2012 tarih ve 2012/ M- 72 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17-05-2012 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 25.06.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.