Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2A pafta, 359 ada, 113 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.01.2013 tarih ve 2013/ M- 32 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-02-2013 tarih ve 167 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 28.03.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.