Gemlik İlçesi, Cumhuriyet Mah., H22A08B2C pafta, 358 ada 9 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.09.2012 tarih ve 2012/ M- 280 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-11-2012 tarih ve 1170 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.12.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.