Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mah., H22A09A4B pafta, 218 ada, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,13, 14, 53 parseller, 233 ada 12, 13, 14 parseller ve 216 ada 3, 4, 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.09.2012 tarih ve 2012/ M- 295 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.