Gemlik İlçesi, Demirsubaşı Mahallesi H22-A-09-A-4-A pafta 240 ada 9-11-12-17 nou parseller ile 247 ada 9 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.09.2013 tarih ve 2013/346 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 24.10.2013 tarih ve 1117 sayılı kararı ile onaylanmış olup Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü'nün 27.03.2014 tarih ve 3076 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 05.05.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.