Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Kaya Mah., H22A09B4D pafta, 581 ada 79 parselde Trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediyesi'nin 12.12.2012 tarih ve 2011/ M- 405 sayılı karar kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.01.2012 tarih ve 35 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 17.02.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.