Gemlik İlçesi, Dr, Ziya Kaya Mahallesi H22-A-09-A-3-C pafta 643 ada 266 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.02.2014 tarih ve 2014/74 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.03.2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 08.04.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.