Gemlik İlçesi, Dr. Ziya Mahallesi, H22-A-09-A-3D, H22-A09-D-2-A paftalar 666 ada 246, 324, 347, 384, 386, 394 nolu parsellerin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 03.04.2013 tarih ve 2013/161 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.12.2013 tarih ve 1351 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.01.2014 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.