Gemlik İlçesi, Dr.Ziya Kaya Mah., 34 pafta, 157 ada 2, 8 parseller, 127 ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parseller, 162 ada 1 parsel ve 164 ada 1, 2, 3, 4 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 tarih ve 2012/ M- 56 sayılı kararı kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.