Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2015 tarih ve 2015/10 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 27.01.2015 tarih ve 242 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 25.02.2015 Çarşamba günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın