Gemlik İlçesi, Engürücük ve Kurtul Mahalleleri Depolama Alanları 1/1000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.10.2014 tarih ve 2014/363 sayılı kararı ile 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.10.2014 tarih ve 1152 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 12.11.2014 Çarşamba günü saat 08:00'dan itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Dosyanın orjinalini indirmek için tıklayın