Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1100 ada 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 nolu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2014 tarih ve 2014/41 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19.03.2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 08.04.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.