Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi H22-A-09-B-4-A pafta 1111 ada 2 parsele İlişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisinin 05.02.2014 tarih ve 2014/71 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 19.03.2014 tarih ve 271 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 08.04.2014 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.