Gemlik İlçesi, Eşref Dinçer Mahallesi, H22A-09-B-4-A pafta 1172 ada 5 parseli 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2014 tarih ve 2014/36 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.02.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 10.03.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.