Gemlik ilcesi, Esref Dinger Mahallesi H22A09B4A pafta (eski 29 pafta 419 ada, 21 parsel) yeni 1131 ada, 2 ve 5 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli imar planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.06.2013 tarih ve 2013/ 265 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine gore uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18.07.2013 tarih ve 815 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli imar planı Tadilati 16.08.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.