Gemlik İlçesi, H22A09A1D, H22A09A3C, H22A09A3D, H22A08B2D, H22A09B4D, H22A03C4D, H22A09D2A, H22A09A4C, H22A08B1B, H22A08B2C paftalarla ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.04.2012 tarih ve 2012/ M- 107 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-06-2012 tarih ve 613 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 19.07.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.