Gemlik İlçesi, H22A09A4A pafta, 303 ada 1 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 07.11.2012 tarih ve 2012/ M- 343 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-12-2012 tarih ve 1276 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.01.2013 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.