GEMLİK BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN HURDA MALZEME KARŞILIĞI YIKIM VE MOLOZLARIN TAŞINMASI  İHALE İLANI1 – Gemlik ilçesi Hamidiye Mah. 130 ada 246 parsel  sınırları içerisinde 4 katlı 8 daireden oluşan ilçemiz Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi lojman binasının hurda (bina yıkım işlemi sonucu enkazdan çıkacak ve ekonomik değeri olan mal ve malzeme) karşılığı yıkımının yapılması ve molozların taşınması işi ihalesi 2886 sayılı D.İ.K.'nun  45. maddesi gereği Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır. İhale, 20.08.2019 Salı günü saat 09:30'da Hamidiye Mah. Irmak Sk. Sosyal Yaşam Merkezi Binası No:138 Gemlik/Bursa adresindeki Gemlik Belediye Başkanlığı binasında Kent Konseyi Toplantı Salonunda Encümen tarafından yapılacaktır.

 

Sıra No

Adres ve İşin Tanımı

Tahmini Bedel

Geçici Teminat %3

İhale Tarihi ve Saati

1

Gemlik/Hamidiye Mah. 130 ada 246 parsel sınırları içerisinde Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi lojman binasının hurda karşılığı yıkımı ve molozların nakliyesi

4.400-TL

132-TL

20/08/2019  09:30

2 - İhaleye katılacaklardan aşağıdaki belgeler istenecektir

Gerçek Kişiler için gerekli belgeler; 
a- Nüfus cüzdan fotokopisi. (T.C. Kimlik no belgeli)
b- İkametgah belgesi.
c- İmza Beyannamesi. ( Noter Onaylı)
d- Şartname bedelinin ödendiğine dair  makbuz.
e- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
f- Gemlik Belediyesinden borcu yok yazısı. (Gemlik Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
g-  İmzalı şartname belgesi. 
h-  Yıkımı yapılacak binanın yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi. 

Tüzel Kişiler İçin Gerekli Belgeler;
a- Ticaret sicil gazetesi. ( Aslı veya aslı gibidir onaylı şekilde)
b- İmza sirküsü ( Noter onaylı)
c- Vergi Levhası
d- Şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz.
e- Geçici teminatın ödendiğine dair makbuz.
f- Gemlik Belediyesinden Borcu yok yazısı. (Gemlik Belediyesine borcu olanlar ihaleye katılamazlar.)
g- İmzalı şartname belgesi. 
h-  Yıkımı yapılacak binanın yerini bildiğine ve gördüğüne dair yer gördü belgesi. 
 3 - Tahmini bedel üzerinden %3 Geçici Teminat alınır. İhale bedeli üzerinden %6  Kesin Teminat alınır.
4 - İhale komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5 – İhaleye müracaat edenler  20.08.2019 Salı günü saat 09:00'a kadar  Geçici Teminat yatırım makbuzu ve ilgili evraklarını Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.  Bu saatten sonraki  müracaatlar kabul edilmeyecektir.
6 - İlgililer ihale şartnamesini mesai saatleri dahilinde Destek Hizmetleri Müdürlüğü’nde  görebilecekleri gibi, aynı zamanda şartname bedeli olan 20 TL Belediye veznelerine yatırarak  alabileceklerdir.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.                               

 

Bayram DEMİR
Belediye Başkan Yardımcısı