Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 33/5 pafta, 643 ada, 256, 258, 266, 267 parseller, 647 ada 263, 275, 276, 278, 279 parseller ve 666 ada 23, 252, 253, 280, 281, 321, 349 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.04.2012 tarih ve 2012/ M- 113 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17-05-2012 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 25.06.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.