Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 401 pafta, 767 ada 15, 62, 63, 66 ve 80 parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 14.02.2012 tarih ve 2012/ M- 57 sayılı kararı kararı kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.