Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 42 pafta, 667 ada, 200 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 07.03.2012 tarih ve 2012/ M- 76 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 19-04-2012 tarih ve 369 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.05.2012 Salı gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır. Plan Değişikliği Numarası: 16051001- 97