Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 4NII pafta, 865 ada 114 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisinin 05.07.2012 tarih ve 2011/ M- 234 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-09-2012 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.10.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.