Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., 858 ada 1 ve 2 parseller iie ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 10.01.2012 tarih ve 2012/ M- 33 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15-03-2012 tarih ve 245 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 06.04.2012 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.