Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., h22a09a3a pafta, 756 ada, 26 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 04.04.2012 tarih ve 2012/ M- 112 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 17-05-2012 tarih ve 489 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 25.06.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.