Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3C pafta, 643 ada 271 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 11.02.2013 tarih ve 2013/ M- 76 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21-03-2013 tarih ve 324 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 15.04.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.