Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09A3D pafta, 769 ada 5, 6, 12, 13, 14, 15 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.07.2012 tarih ve 2012/ M- 236 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20-09-2012 tarih ve 910 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.10.2012 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.