Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah. H22A09A4C, H22A09A3D pafta, 860 ada 1-2 parseller, 861 ada 1-2-3 parseller ve 862 ada 1-2 parseller ile ilgili hazırlanan 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediyesi'nin 15.11.2011 tarih ve 2011 /M-373 sayılı kararı kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.12.2011 tarih ve 1011 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Plan Tadilatı 23.12.2011 Çarşamba gününden itibaren Belediyemiz internet sitesinde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.