Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09B4D pafta, 125 ada, 14 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 05.09.2012 tarih ve 2012/ M- 284 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-10-2012 tarih ve 1033 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 22.11.2012 Perşembe gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.