Gemlik İlçesi, Hamidiye Mah., H22A09B4D pafta, 1265 ada 3-4 parseller ve 1221 ada 3 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı Gemlik Belediye Meclisi'nin 06.03.2013 tarih ve 2013/ M- 115 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 18-04-2013 tarih ve 455 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Tadilatı 17.05.2013 Cuma gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.