Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahaliesi, 1221 ada 3 parsel ve 1265 ada 3 ve 4 parsellere ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 13.01.2014 tarih ve 2014/33 sayılı kararı İle 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 20.02.2014 tarih ve 168 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 10.03.2014 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.