Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 174 ada 8-9-10-11-12-13-14 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Gemlik Belediye Meclisi'nin 09.12.2014 tarih ve 2014/476 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre kabul edilerek, Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 22.01.2015 tarih ve 79 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği 25.02.2015 Çarşamba günü saat 08.00' den itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.