Gemlik İlçesi, Hamidiye Mahallesi 4NII pafta 789 ada, 2-3-4 nolu parseller ile 790 ADA, 10-11-12-23 nolu parsellere ait 1/1000 ölçekli Plan Değişikliği Gemlik Belediye Meclisinin 09.10.2013 tarih ve 2013/397 sayılı kararı ile 3194 sayılı Kanunun 8/ b maddesine göre uygun görülmüş, Büyükşehir Belediye Meclisinin 21.11.2013 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 1/1000 ölçekli İmar Planı Değişikliği 16.12.2013 Pazartesi gününden itibaren Belediyemizde 1 ay süre ile askıya çıkartılmıştır.